1. новембра 2015.

Psiholog

KONSULTANT – Nada Todoreskov, klinički psiholog

psihologsajt-300x169Poseta psihologu poželjna je kad god se pojavi određeni problem kod deteta, u porodici ili okolini, a koji se manifestuje kroz neuobičajeno ponašanje deteta ili adolescenta. Pored toga što može obaviti ranu procenu psihomotornog razvoja (od 1 meseca do 30 meseci) i procenu intelektualnog razvoja deteta (od 3. godine pa nadalje), psiholog pomaže roditeljima i deci u nizu različitih situacija – od adaptiranja u kolektiv i rešavanja školskih problema, preko rada sa decom koja imaju neke bolesti ili problem u ishrani, pa do pomoći kod depresije i pokušaja suicida.

  • Radimo ranu procenu psihomotornog razvoja(od 1 meseca do 30 meseci) kao i procenu intelektualnog razvoja (od 3-će godine pa nadalje)
  • Pomoć roditeljima kod adaptacije dece na kolektiv, stimulacija socijalnog sazrevanja dece, emotivni razvoj dece,  prepoznavanje osećanja i njihovo ispoljavanje na društveno prihvatljiv način (posebno bes, strah, uplašenost)
  • Radimo na rešavanju školskih problema (uklapanje u školsku sredinu, motivacija za učenje, vršnjačko nasilje)
  • Rad sa decom koja imaju hronične bolesti (dijabetes, astma, recidivirajući abdominalni bol, alergijske bolesti)
  • Rad sa decom koja imaju poremećaj u ishrani (anorexia, bulimia, gojaznost, neuhranjenost)
  • Rad sa decom koja imaju problem  sa samopoštovanjem i samopovredjivanjem
  • Anksiozni, opsesivni poremećaji
  • Depresivnost, pokušaj  suicida
  • Lečenje tikova