1. новембар 2015.

Endokrinolog

Dečiji endokrinolog zadužen je za lečenje šećerne bolesti, poromećaje rada štitaste žlezde i drugih endokrinih poremećaja, kao i lečenje gojaznosti i poremećaja ishrane, poremećaja menstrualnog ciklusa, poremećaja polnog sazrevanja, poremećaja rasta.

Praćenje i lečenje:

  • Šećerne bolesti
  • Bolesti štitaste žlezde
  • Bolesti drugih endokrinih žljezda
  • Gojaznosti  i  poremećaja  ishrane
  • Poremećaja menstrualnog ciklusa
  • Poremećaja  polnog sazrevanja
  • Nizak rast,ubrzan rast