1. новембар 2015.

Nefrolog

nefrolog

Nefrolog za decu obavlja dijagnostiku i lečenje bolesti bubrega i mokraćnog sistema, te je njegov pregled bitan kod učestale infekcije mokraćnih puteva, noćno mokrenje, bolno mokrenje, kamen i pesak u mokraćnim putevima.

Lečenje dijagnostika i praćenje:

  • Bolesti bubrega i mokraćnog sistema
  • Učestale infekcije mokraćnih kanala
  • Poremećaj akta mokrenja
  • Noćno i dnevno umokravnje
  • Otežano  i bolno mokrenja
  • Kamen i pesak u mokraćnim kanalima