1. новембра 2015.

Fizijatar

Pregled dečijeg fizijatra važan je za rast i razvoj deteta od najranijeg uzrasta. Fizijatar će predložiti stimulativne i korektivne vežbe kod distonije i lošeg držanja tela, kao i korektivne vežbe za stopala i kičmu, a uočiće i eventualna odstupanja psihomotornog razvoja.

Pregled, dijagnostika , terapija,  praćenje:

  • Rasta i razvoja deteta od najranijeg uzrasta
  • Stimulativne i korektivne  vežbe kod distonije
  • Odstupanja psihomotornog razvoja
  • Lošeg držanja tela
  • Korektivne vežbe za stopala i kičmu