30. октобар 2015.

Pedijatar

Briga o zdravlju deteta roditeljima je na prvom mestu, a izbor pedijatra jedna od najvažnijih odluka. Kome ćete poveriti obavezan pedijatrijski pregled i lečenje deteta, od krucijalnog je značaja. U moru dilema, pitanja i nedoumica koje će Vas pratiti dok Vaše dete ne odraste, važnu ulogu ima pedijatar koji mora biti strpljiv, predan i spreman da Vas umiri i da odgovore na sva Vaša pitanja. Bez žurbe, jasno i detaljno.

Vrhunske usluge pedijatra, ali i ostalih subspecijalista pedijatrije, psihologa logopeda, pruža Vam pedijatrijska ordinacija Jelisavac, u Novom Sadu. U ordinaciji su zaposleni vrhunski stručnjaci, kojima se možete obratiti za bilo koji zdravstveni problem deteta, od rođenja pa do adolescencije. Ohrabrujuća je činjenica da su pregled i lečenje bolesnog deteta mogući i van radnog vremena, vikendom i praznicima, a sve po dogovoru.

PEDIJATRIJSKI PREGLED I LEČENJE

Pedijatrijsku ordinaciju vodi pedijatar mr sci. med. dr Biserka Jelisavac. Svaki roditelj i dete dočekuju se sa osmehom, uz reči ohrabrenja i podrške. Pedijatrijski pregled obavlja se detaljno, bez žurbe, roditelju sve biva objašnjeno.

Pedijatrijski pregled zdrave dece podrazumeva praćenje napredovanja deteta u telesnoj težini i dužini, praćenje pravilnog psihomotornog razvoja deteta, redovnu vakcinaciju. Obavljaju se i sistematski pregledi dece, dok se roditeljima daju saveti za pravilnu negu, ishranu, san i igru. Obzirom da je u ovoj oblasti uvrštena i  adolescentna pedijatrija, postoji i savetovalište za mlade.

Dr Biserka JelisavacRad pedijatra sa bolesnom decom obuhvata pregled bolesnog deteta i lečenje dece po savremenim pedijatrijskim principima, uz savete roditeljima za negu i ishranu bolesnog deteta. Roditelji se obučavaju kako da prepoznaju bolesno stanje deteta i kako da pruže prvu pomoć kod povišene temperature, povraćanja, proliva, alergije, kašlja.

Mr sci. med. dr Biserka Jelisavac, rođena Brašanac, završila je Medicinski fakultet u Novom sadu  1983. godine. Postaje magistar medicinskih nauka 1988. godine, a 1996. godine završava specijalizaciju pedijatrije. Radila je na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine u Novom Sadu. U privatnoj praksi je od 2002 godine, kada je otvorila sopstvenu ordinaciju.

Dr Nevena Radaković je rođena 1970. godine. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 1996. godine. Specijalistički ispit iz pedijatrije položila 2007. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Od 1996. godine radi u Domu zdravlja ’’Novi Sad’’, prvo u Službi opšte medicine, a od 1998. godine u Službi za zdravstvenu zaštitu dece. Od 2007. godine radi na školskom odeljenju u objektu ’’Jovan Jovanović Zmaj’’. Udata i majka dvoje dece.

Dr Nevena Radaković, pedijatar u ordinaciji dr Jelisavac obavlja pedijatrijski pregled, lečenje bolesne dece, savetovalište za decu i vakcinaciju.

Dr. Aleksandar Vlahović, specijalista pedijatar, rođen je 1978 godine u Novom Sadu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2007 godine.

Specijalistički ispit iz pedijatrije položio je 2019 godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Od maja 2008. radio je u školskom dispanzeru u Domu zdravlja u Sremskoj Mitrovici, a od decembra 2010 godine radi u Domu zdravlja Novi Sad.

Prvo u službi kućnog lečenja, a od maja 2019 godine u Službi za zdravstvenu zaštitu dece. Od decembra 2021 godine radi na predškolskom odeljenju u objektu Jovan Jovanović Zmaj. Oženjen je i otac jednog deteta.

Dr Branislava Radišić je rođena 1973. godine. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 1999. godine. Specijalistički ispit iz pedijatrije položila 2007. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Od 2000. godine radi u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu. Od 2004. godine radi u Službi za hematologiju i onkologiju Instituta. Subspecijalističke studije iz oblasti onkologije položila 2015. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Udata i majka dvoje dece.

Dr Branislava Radišić, pedijatar u ordinaciji „Dr Jelisavac“ obavlja pedijatrijske preglede, lečenje bolesne dece, savetovalište za decu i vakcinaciju.