30. октобра 2015.

Pedijatar

Briga o zdravlju deteta roditeljima je na prvom mestu, a izbor pedijatra jedna od najvažnijih odluka. Kome ćete poveriti obavezan pedijatrijski pregled i lečenje deteta, od krucijalnog je značaja. U moru dilema, pitanja i nedoumica koje će Vas pratiti dok Vaše dete ne odraste, važnu ulogu ima pedijatar koji mora biti strpljiv, predan i spreman da Vas umiri i da odgovore na sva Vaša pitanja. Bez žurbe, jasno i detaljno.

Vrhunske usluge pedijatra, ali i ostalih subspecijalista pedijatrije, psihologa logopeda, pruža Vam pedijatrijska ordinacija Jelisavac, u Novom Sadu. U ordinaciji su zaposleni vrhunski stručnjaci, kojima se možete obratiti za bilo koji zdravstveni problem deteta, od rođenja pa do adolescencije. Ohrabrujuća je činjenica da su pregled i lečenje bolesnog deteta mogući i van radnog vremena, vikendom i praznicima, a sve po dogovoru.

PEDIJATRIJSKI PREGLED I LEČENJE

Pedijatrijsku ordinaciju vodi pedijatar mr sci. med. dr Biserka Jelisavac. Svaki roditelj i dete dočekuju se sa osmehom, uz reči ohrabrenja i podrške. Pedijatrijski pregled obavlja se detaljno, bez žurbe, roditelju sve biva objašnjeno.

Pedijatrijski pregled zdrave dece podrazumeva praćenje napredovanja deteta u telesnoj težini i dužini, praćenje pravilnog psihomotornog razvoja deteta, redovnu vakcinaciju. Obavljaju se i sistematski pregledi dece, dok se roditeljima daju saveti za pravilnu negu, ishranu, san i igru. Obzirom da je u ovoj oblasti uvrštena i  adolescentna pedijatrija, postoji i savetovalište za mlade.

Dr Biserka JelisavacRad pedijatra sa bolesnom decom obuhvata pregled bolesnog deteta i lečenje dece po savremenim pedijatrijskim principima, uz savete roditeljima za negu i ishranu bolesnog deteta. Roditelji se obučavaju kako da prepoznaju bolesno stanje deteta i kako da pruže prvu pomoć kod povišene temperature, povraćanja, proliva, alergije, kašlja.

Mr sci. med. dr Biserka Jelisavac, rođena Brašanac, završila je Medicinski fakultet u Novom sadu  1983. godine. Postaje magistar medicinskih nauka 1988. godine, a 1996. godine završava specijalizaciju pedijatrije. Radila je na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine u Novom Sadu. U privatnoj praksi je od 2002 godine, kada je otvorila sopstvenu ordinaciju.