1. новембар 2015.

Logoped

Određen broj dece, kroz neku od razvojnih faza, ima problema sa pravilnim izgovaranjem glasova, mucanjem ili promuklošću. Odlazak kod logopeda veliki je korak ka tome da dete uvežba pravilan izgovor, kako bi bez stida i straha komuniciralo sa okolinom. U ordinaciji su na raspolaganju sledeće usluge logopeda:

  • Dijagnostika i tretman patologije glasa, jezika i govora
  • Pomoć u prevazilaženju problema svih oblika komunikacije, mucanje
  • Rad sa decom sa problemima u izgovoru glasova (predškolski i školski uzrast)
  • Rehabilitacija glasa kod dece i odraslih koji preterano koriste svoj glas i često su promukli

logoped1